Językownia – szkoła języków obcych

Welcome to your

Diagnostic Test B1

Please press the "Next" button to continue.

Time to pass test: 60 minutes.